Ægtepagt og særeje

Ægtepagter og særeje er juridiske dokumenter, der regulerer økonomiske forhold mellem ægtefæller. De er særlig nyttige, når det kommer til beskyttelse af aktiver og opretholdelse af klarhed i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Hos advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer har vi stor erfaring med oprettelsen af både ægtepagter og særeje, der imødekommer dine specifikke behov og ønsker.

Uanset om du har brug for at oprette en ægtepagt før eller under ægteskabet, kan vi hjælpe dig med at forstå de juridiske aspekter og sammensætte dokumentet, så det sikrer, at dine økonomiske interesser bliver beskyttet.  

Ægtepagt

  • En ægtepagt er en juridisk aftale, som ægtefæller indgår før eller under ægteskabet.
  • Formålet med ægtepagten er at fastlægge de økonomiske forhold mellem ægtefællerne, herunder fordeling af aktiver og gæld i tilfælde af skilsmisse eller død.
  • Ægtepagten giver ægtefællerne mulighed for at tilpasse standardreglerne for formuefællesskab eller særeje efter deres egne ønsker.
  • Ægtepagten kan indeholde bestemmelser om, hvordan formue og ejendom skal fordeles, samt eventuelle undtagelser eller specifikke betingelser.

Særeje

  • Særeje er en form for ejendomsret, hvor visse aktiver eller ejendomme anses for kun at tilhøre en enkelt ægtefælle, uanset at de er gift.
  • Særeje kan opstå på forskellige måder, herunder ved en ægtepagt, ved at arve eller modtage ejendom med et særejeklausul eller ved at konvertere fælles formue til særeje i henhold til loven.
  • Særeje beskytter en ægtefælles ejendom mod at blive delt i tilfælde af skilsmisse eller død, medmindre der er specifikke omstændigheder, der kræver det.
  • Særeje kan være en måde at beskytte særlige værdier eller familiens arv for en ægtefælle.