Lejeret

Hos advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer er vi specialiserede i lejeret, og vi har stor erfaring med at beskytte lejers og udlejers interesser. Uanset om du står overfor udfordringer i forbindelse med lejekontrakter, tvister om depositum eller opsigelse af lejemål, er vi her for at hjælpe.

Vi ved, hvor komplekse lejeretlige spørgsmål kan være. Vores mål er at sikre, at du som klient altid får kompetent rådgivning, så vi kan hjælpe dig med at opnå den bedst mulige løsning - uanset hvilken side af sagen du er på.

Vi bistår og repræsenterer vedrørende:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Udarbejdelse af husorden og vedligeholdelsesreglement
 • Kontrol af forbrugsregnskaber
 • Fastsættelse af husleje
 • Påkrav vedrørende huslejerestance
 • Påbud ved brud på husordenen
 • Advarsler, opsigelse og ophævelse
 • Indbringelse af sager for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet
 • Repræsentation i Boligretten
 • Repræsentation i Byretten, Sø- og Handelsretten, Landsretten og Højesteret
 • Udsættelse af lejer via Fogedretten
 • Udlægsforretninger